קערות וכלי הגשה

כוסות וצלחות

קופסאות אחסון

תבניות אלומיניום ואביזרי אפייה

[sv_category_menu title="קטגוריות"][sv_category_item cat="%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a1%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9b%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9b%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-3-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%95"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%94"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9f"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a7%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%94"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%aa%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%94"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%aa%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a7%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a1"][/sv_category_item][sv_category_item cat="%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa"][/sv_category_item][sv_category_item cat="uncategorized"][/sv_category_item][/sv_category_menu]

משלוח לכל הארץ

בשל הקורונה אנו ממשיכים עם שירות

054-8334680

הזמנה טלפונית או באתר

[sv_product_list title="מוצרים מובילים" number="36" cats="%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%94, %d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d"][sv_product_list number="36" cats="%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99%d7%a1%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d" title="איזיסרבים"]
[sv_product_list style="tab-slider4" title="הכי נמכרים" number="36" cats="%d7%9b%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f, %d7%9b%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7, %d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%94, %d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa"]
[sv_product_list style="list-grid3" view_link="#" title="מבצעים חמים" number="4" cats="%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa"]
Call Now Button התקשרו עכשיו